- Alexander Gustav Eiffel yang merancang menara Eiffel untuk semua orang, dan kamu Tsalits Muhammad Nugroho yg merancangkan Eiffel buat aku, cuma buat aku.

- Alexander Gustav Eiffel yang merancang menara Eiffel untuk semua orang, dan kamu Tsalits Muhammad Nugroho yg merancangkan Eiffel buat aku, cuma buat aku.

  1. gthyla said: so sweeet <3 <3 <3
  2. widyandarifajarpratama posted this